Žinios ir kontaktai
En

Personalo valdymo tendencijos 2020 metais

Praėjusį dešimtmetį žmogiškųjų išteklių sritis keitėsi ir plėtojosi, atspindėdama organizacijų funkcionavimo, komandų valdymo ir darbuotojų lūkesčių pokyčius. Artimiausiais metais darbdaviams daug dėmesio teks skirti darbuotojų patirčiai ir jos išskirtinumui. Kokias tendencijas ekspertai prognozuoja personalo valdymo sričiai 2020 metais?

Duomenų analizė sprendimų priėmimui
Duomenų analizė suteikia darbdaviams daug vertingos informacijos apie darbuotojų veiklos rezultatus, pasitenkinimą, produktyvumo ir motyvacijos veiksnius. Technologijos personalo srityje leidžia disponuoti daugybe duomenų, susijusių su samda, darbuotojų statistika, pagrindiniais veiklos rodikliais. Jos padės darbdaviams priimti tinkamiausius sprendimus, pradedant samdymo procesais ir baigiant esamų darbuotojų patirčių valdymu.

Kandidatų patirties gerinimas
Jei naujų darbuotojų atranka ir samda organizacijoje yra komplikuotas bei ilgas procesas, bus sunku pritraukti talentingiausius kandidatus. Supaprastinus ir padarius jį efektyvesniu, pavyks pasamdyti geriausius darbuotojus.

Technologiniai personalo sprendimai leis daugelį administracinių darbų automatizuoti, supaprastinti ir paspartinti visą procesą – nuo kandidatų paieškos iki komunikavimo su jais. Personalo specialistams bus daugiau laiko pasiruošti pokalbiams su kandidatais, kad šiems būtų suteikta kuo geresnė patirtis.

Darbdavio įvaizdžio stiprinimas
Šiandieninėje konkurencingoje darbo rinkoje organizacijoms pritraukti talentus yra didelis iššūkis. Norėdamas pasamdyti geriausius specialistus, darbdavys visų pirma turi turėti itin gerą reputaciją.

2020 metais darbdaviai dar labiau rūpinsis savo įvaizdžiu, norėdami išskirti iš konkurentų ir pasiūlyti savo darbuotojams ką nors unikalaus. Tik toms organizacijoms pavyks pritraukti naujų darbuotojų ir išlaikyti esamus, kurios aiškiai apibrėžia ir komunikuoja darbuotojams teikiamas naudas – ar tai būtų socialinė atsakomybė ar lankstus darbo grafikas. Galutinis tikslas – kad darbuotojai taptų organizacijos „advokatais“, teigiamai apie ją atsilieptų ir rekomenduotų joje dirbti kitiems.

Organizacijos kultūros puoselėjimas
Pastaraisiais metais nuskambėjus istorijoms apie priekabiavimo darbe atvejus ar blogą mikroklimatą, 2020 metais personalo specialistų prioritetu taps sveikos organizacinės kultūros kūrimas ir puoselėjimas.

Organizacijos daug dėmesio skirs vertybių diegimui ir teigiamų darbuotojų patirčių kūrimui, pradedant elgesio darbe politikomis ir baigiant darbuotojų darbo ir laisvalaikio balanso išlaikymu.

Darbuotojų įgūdžių tobulinimas
Darbe naudojant vis naujesnes technologijas ir diegiant inovacijas, darbuotojai jaučia spaudimą neatsilikti nuo pokyčių ir pateisinti jiems keliamus lūkesčius. Organizacijos turės pasirūpinti savo darbuotojų ugdymu, investuoti į kvalifikacijos kėlimą, kad šie turėtų reikiamus įgūdžius darbui ateityje.

Stiprinant pagrindines darbuotojų kompetencijas ir padedant įgyti naujų įgūdžių, reikalingų jų pareigoms, bus sėkmingai ugdomi specialistai, vadovai ir lyderiai savo komandose. Mokymosi ir kvalifikacijos kėlimo prioritetai padės tiek darbuotojų profesiniam augimui, tiek organizacijos veiklos plėtrai.

Rūpinimasis darbuotojų sveikata
Su darbu susijęs stresas daro įtaką darbuotojų įsitraukimui ir gerovei. 2020 metais darbdaviai streso darbe mažinimo iniciatyvas įtrauks į darbuotojų sveikatos programas. Organizacijos rūpinsis visais darbuotojų gerovės aspektais – tiek fizine, tiek psichine sveikata, taip pat jų finansine gerove, teiks asmeninį ugdomąjį konsultavimą (koučingą). Visa tai duos naudos ieškant naujų darbuotojų, išlaikant esamus ir didinant produktyvumą.

Darbo ir laisvalaikio balansas kaip norma
Žmonėms dirbant vis daugiau, tampa sunku atskirti darbą ir laisvalaikį, palaikyti darbo ir asmeninio gyvenimo balansą. Pastaraisiais metais perdegimas darbe tapo dažnas reiškinys, todėl darbdaviai sieks nustatyti sveikas ribas darbuotojams. Organizacijos griežtins darbo laiko politiką, skatins dažnesnius vadovų individualius pokalbius su pavaldiniais, kad būtų išvengta neigiamų perdegimo darbe pasekmių.

Lanksti darbo aplinka
Lanksčios darbo sąlygos pastaraisiais metais yra vis populiaresnė diskusijų tema, o lanksti darbo aplinka tampa būtinybe.

Suteikiant galimybę darbuotojams individualiai susikurti savo darbo aplinką, kuri geriausiai atitiktų jų poreikius, didinamas produktyvumas. 2020 metais vis dažniau bus dirbama ne biure, todėl organizacijos turės prisitaikyti ir atitinkamai pakeisti savo vidines tvarkas, kad darbuotojams būtų sudarytos lanksčios darbo sąlygos, pvz. tam tikras dienas dirbti iš namų, arba būtų galima samdyti tik nuotoliniu būdu dirbančius darbuotojus.

Auganti Y ir Z darbuotojų kartų svarba
„Tūkstantmečio“ (Y) kartos atstovams pradedant užimti vadovaujamąsias pozicijas, o Z kartai įsiliejant į darbo rinką, šį dešimtmetį vyks reikšmingi kartų vaidmens darbe pokyčiai. Šių kartų atstovai, pasižymintys technologiniu išprusimu, atvirumu inovacijoms, įvairovei ir lygybei, padės modernizuoti darbo vietas organizacijose.

Darbdavio socialinė atsakomybė ir pozicija
Socialinė atsakomybė artimiausią dešimtmetį bus svarbus klausimas organizacijoms. Socialiai sąmoningi darbuotojai tikėsis ir reikalaus iš darbdavių atsakomybės bei aiškios pozicijos svarbiausiais visuomenei klausimais, tokiais kaip lyčių ir rasinė lygybė, psichinė sveikata ar aplinkosauga. Pavyzdžiui, klimato kaita ir tvarumas tampa itin „karštomis“ temomis, todėl darbe darbuotojai tikėsis, kad organizacijos veikla praktiškai prisidėtų prie gamtos išteklių tausojimo ar bent jau jų vertybių palaikymo. Tiek 2020-aisiais, tiek vėlesniais metais sėkmė lydės tuos darbdavius, kurie vertina prasmę, demonstruoja įsipareigojimus ir laikosi tų pačių socialinės atsakomybės principų, kurie svarbūs jų darbuotojams.

Parengta pagal Rise People publikaciją.