Žinios ir kontaktai
En

Kokių įgūdžių įmonių vadovai tikisi iš finansų direktorių?

Daugėjant iššūkių verslo pasaulyje, sparčiai keičiasi finansų vadovo rolė organizacijoje: jam jau nebepakanka vien finansinių žinių ir profesinės patirties. Šiandien iš finansų vadovo tikimasi strateginio mąstymo, verslaus požiūrio, gebėjimo nusistatyti prioritetus ir būti atsakingam už daug užduočių vienu metu. Jis turi operatyviai reaguoti į problemas, apie jas nedelsdamas pranešti valdybai ir pasiūlyti sprendimo būdus.

Norint būti efektyviam šiuolaikinėje, dinamiškoje verslo aplinkoje, finansų direktoriui svarbu nuolat tobulintis, atnaujinti savo žinias ir įgūdžius. Jungtinės Karalystės Direktorių instituto (Institute of Directors) atstovas Raj Gandhi išskiria šiuos svarbiausius įgūdžius, kurių iš finansų direktorių tikisi įmonių vadovai:

• Strateginis mąstymas

Finansų direktoriai turi pasinerti į visus strateginius įmonės valdymo procesus ir nuolat stebėti jų eigą. Finansų vadovams būtina investuoti daug laiko ir pastangų, kad gerai suprastų savo organizacijos verslo modelį.

• Bendravimo įgūdžiai

Įmonių vadovai tikisi, kad finansų direktoriai vis daugiau bendrautų su kitų funkcinių padalinių vadovais ir turėtų diplomatijos sugebėjimų. Tai gali būti sudėtinga tiems finansų vadovams, kurie niekada netobulino savo bendravimo įgūdžių ir kurie turi mažą strateginio valdymo patirtį. Todėl būtina tobulinti komunikacinius sugebėjimus, norint sėkmingai, vengiant žargono bendrauti ir paaiškinti su finansais susijusius dalykus kolegoms, kurie neturi specifinių žinių finansų srityje.

• Lyderystė

Iš finansų direktorių šiuo metu vis labiau tikimasi praktiškos finansinės lyderystės. Finansų vadovai turi nuolat sekti ir žinoti pasiteisinusią praktiką, kaip diegti strateginius projektus ir stebėti jų įgyvendinimo eigą, tuo pat metu pasiūlyti finansines strategijas šiems klausimams. Finansų direktoriams tenka prisiimti vis daugiau lyderystės ir atskaitingumo, o tai bus sudėtinga, jei nepavyks atsisakyti tradicinio vadybinio požiūrio į finansų valdymą.

• Valdymas

Finansų vadovams vis labiau reikia išmanyti korporacinio valdymo, rizikos valdymo ir teisinio reguliavimo sritis, vis daugiau dėmesio skiriant tam, kad būtų išvengta dėl netinkamo valdymo galinčių atsirasti nuostolių verslui ir žalos asmeninei reputacijai. Todėl finansų direktoriai turi vis glaudžiau bendradarbiauti su rizikos vadovu ir informacijos vadovu.

• Darbuotojų paieška

Finansų direktoriai susiduria su iššūkiu surasti darbuotojų, turinčių platų spektrą įgūdžių, todėl buria tokias komandas, kurios bendrai turi pakankamai tiek reikiamų techninių žinių, tiek tarpasmeninių bendravimo gebėjimų. Finansų vadovai vis daugiau darbų deleguoja kitiems, todėl jie turi pasamdyti tokius darbuotojus, kuriais gali pasitikėti ir kurie turi reikiamą požiūrį, yra lankstūs ir nori dirbti komandoje.

• Ataskaitų rengimas

Ataskaitų rengimas pereina į kitą lygį, kur jos labiau padeda priimti verslo sprendimus ir pateikia vertingų įžvalgų apie konkurentus bei rezultatų tendencijas. Tradiciniai biudžetavimo ir prognozavimo procesai turi tiek vertės, kiek jie prisideda prie verslo plėtros.

Šiandien finansų direktoriai turi turėti platų spektrą savybių ir įgūdžių, kad patenkintų įmonių vadovų poreikius. Bendravimo gebėjimai, stiprūs lyderystės įgūdžiai, strateginis požiūris ir techninės žinios – to įmonių vadovai tikisi iš šiuolaikinio finansų direktoriaus.

Plačiau apie tai galima paskaityti šiame straipsnyje anglų kalba.