Žinios ir kontaktai
En

Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Uždaroji akcinė bendrovė Vilniaus konferencijų centras, įmonės kodas 300635159, registruotos buveinės adresas Ulonų g. 5, Vilnius, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti bendrovė (toliau – „Bendrovė“), laikosi galiojančių Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą, ir rūpinasi savo klientų duomenų apsauga.

1.2. Ši privatumo politika (toliau – „Privatumo politika“) reglamentuoja pagrindinius Bendrovės klientų, įskaitant Bendrovės interneto svetainės www.vcc.lt (toliau – „Svetainė“) lankytojų, asmens duomenų rinkimo, tvarkymo, saugojimo principus ir tvarką, tarp jų apibrėžia asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo tikslus bei apimtį.

1.3. Bendrovės Svetainėje teikiamos paslaugos apima registravimo į Bendrovės organizuojamus renginius (toliau – „Renginiai“), informacijos apie Renginius skelbimo ir kitas paslaugas (toliau – „Paslaugos“).

1.4. Asmenims, norintiems užsiregistruoti į Bendrovės Renginį naudojantis Svetaine, registracijos į Renginį formoje yra pateikiama aiškiai matoma nuoroda į šią Privatumo politiką. Asmenims, užsisakantiems elektroniniu paštu gauti Bendrovės informaciją apie Renginius, informacijos prenumeratos formoje yra pateikiama aiškiai matoma nuoroda į šią Privatumo politiką. Laikoma, kad asmenys, Svetainėje užpildę registracijos į Renginį formą ir paspaudę mygtuką „Siųsti“, ir (arba) užpildę informacijos prenumeratos formą ir paspaudę mygtuką „Prenumeruoti“, yra susipažinę su šios Privatumo politikos nuostatomis ir sutinka, kad jų asmens duomenys būtų tvarkomi Privatumo politikoje nurodytais tikslais ir apimtimis. Su Privatumo politika taip pat bet kada galima susipažinti paspaudžiant Svetainės titulinio puslapio apačioje esančią nuorodą „Privatumo politika“.

1.5. Asmenys, Svetainėje užpildę ir Bendrovei išsiuntę registracijos į Renginį formą ir (arba) informacijos prenumeratos formą, savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo gali bet kada atšaukti šioje Privatumo politikoje nurodyta tvarka.

1.6. Naudodamiesi Bendrovės Svetaine, registruodamiesi į Renginius ir užsisakydami kitas Paslaugas Bendrovės Svetainėje, asmenys sutinka su šios Privatumo politikos nuostatomis.

1.7. Sutikdamas su Privatumo politika, Asmuo suteikia teisę Bendrovei tvarkyti jo asmens duomenis Privatumo politikoje nustatyta tvarka.

1.8. Bendrovė pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti Privatumo politiką, ir tokie pasikeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Bendrovės Svetainėje.

2. Asmens duomenų rinkimo, naudojimo ir saugojimo tvarka

2.1. Bendrovė renka ir tvarko šiuos duomenis, kuriuos asmenys pateikia Svetainėje registruodamiesi į Renginius arba užsisakydami kitas Paslaugas: vardas, pavardė, pareigos, darbovietės pavadinimas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris.

2.2. Renginio organizavimo ir kokybiško įgyvendinimo tikslais Bendrovė renka ir tvarko šiuos asmens duomenis: vardas, pavardė, pareigos, darbovietės pavadinimas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris. Renginio organizavimo (buhalterinės apskaitos) tikslais minimi asmens duomenys gali būti pateikti Bendrovei buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančiai įmonei. Renginio organizavimo tikslais asmens duomenys tvarkomi 5 (penkerius) metus nuo duomenų surinkimo ar paskutinio šių duomenų atnaujinimo dienos.

2.3 Jei asmuo, Svetainėje pildydamas registracijos į Renginį formą, pasirinko atsakymą „Taip“ prie punkto „Pageidauju e. paštu gauti Vilniaus konferencijų centro informaciją“ ir (arba) Svetainėje užpildė informacijos prenumeratos formą, laikoma, kad asmuo Bendrovei davė sutikimą jo asmens duomenis tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais. Tiesioginės rinkodaros tikslu Bendrovė gali susisiekti elektroniniu paštu ir, esant poreikiui, telefonu, siekdama pasiūlyti informaciją apie Renginius. Tiesioginės rinkodaros tikslais Bendrovė tvarko šiuos duomenis: vardas, pavardė, pareigos, darbovietės pavadinimas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris. Tiesioginės rinkodaros tikslais asmens duomenys tvarkomi 5 (penkerius) metus nuo duomenų surinkimo ar paskutinio šių duomenų atnaujinimo dienos.

2.4. Asmuo turi teisę, pateikęs Bendrovei prašymą raštu arba el. paštu (adresu info@vcc.lt) ir tinkamai patvirtinęs savo tapatybę:

2.4.1. susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; gavusi tokį asmens prašymą, Bendrovė jam atsako, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi, ir per protingą terminą pateikia prašomus duomenis; neatlygintinai duomenys teikiami vieną kartą per kalendorinius metus;

2.4.2. reikalauti sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus; gavusi prašymą sustabdyti asmens duomenų tvarkymą, Bendrovė nedelsdama sustabdo prašymo pateikėjo asmens duomenų tvarkymą;

2.4.3. reikalauti ištaisyti netikslius asmens duomenis.

2.5. Asmuo turi teisę tiek iš karto išreikšdamas savo nesutikimą, registracijos į Renginį formoje pasirinkdamas atsakymą „Ne“ prie punkto „Pageidauju e. paštu gauti Vilniaus konferencijų centro informaciją“, tiek pateikdamas vėlesnį prašymą, nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais; bet kuriuo iš nurodytų atvejų asmeniui išreiškus savo nesutikimą, vykdydama tiesioginę rinkodarą, Bendrovė įsipareigoja nesiųsti informacinių pranešimų ir neteikti kitos informacijos asmens nurodytu elektroninio pašto adresu ir (arba) telefonu numeriu.

3. Slapukai

3.1. Svetainės lankomumo stebėjimui ir analizei Bendrovė naudoja „Google Analytics“ įrankį, kurio pagalba renkama ir saugojama statistinė informacija apie apsilankymų Svetainėje kiekį, Svetainės naudojimą. Naudojama informacija apie lankytojų elgesį Svetainėje, rinkodaros kampanijų efektyvumą, lankytojų techniniai įrenginių duomenys. Lankytojų asmeniniai duomenys neidentifikuojami.

4. Nuorodos Svetainėje

4.1. Svetainėje yra pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, socialinius tinklus („Facebook“, „LinkedIn“). Trečiųjų šalių svetainėms, kurių nuorodos pateikiamos Svetainėje, yra taikomos šių svetainių privatumo politikos, ir Bendrovė neprisiima atsakomybės už šių svetainių pateiktos informacijos turinį, jų veiklą ar jų privatumo politikos nuostatas.